TTK-Hyvinkaa-6999 KuvaSamiKulju thv

Työhyvinvointikortti

Työhyvinvointia edistetään parhaiten työpaikalla yhteisvoimin. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja toimii tehokkaasti. Työhyvinvointi auttaa organisaatiota menestymään, edistää työurien kestoa ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja.


Työhyvinvoinnin kehittämisvälineeksi on tarjolla Työhyvinvointikorttikoulutus.


Katso esittelyvideo, jolla muun muassa Kiertokapula Oy:n henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Sari Pousi-Heinonen kertoo koulutuksen hyödyntämisestä yrityksessä.
Koulutuksesta suuntaa kehittämiseen - lähde mukaan!

Työhyvinvointikorttikoulutus on päivän mittainen ja sen teemat ovat:

 • työhyvinvoinnin näkökulmat
 • työhyvinvointi johtamisessa
 • työyhteisön toiminta
 • terveys ja työkyky 

 • Koulutus on tarkoitettu niin esimiehille, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle kuin kaikille muillekin työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.

  Tavoitteena kehittämisprosessit ja yhteistyö


  Koulutuksen tavoitteena on käynnistää kehittämisprosesseja työpaikalla ja lisätä yhteistyötä. Koulutus vahvistaa yhteistä käsitystä työhyvinvoinnista sekä jäsentää rooleja ja vastuita.

   

  Työpaikan voimavaroja ja kehittämiskohteita arvioidaan ennakkotehtävässä. Päivän aineistot, keskustelut ja ryhmätehtävät auttavat kehittämiskohteiden työstämistä koulutuksen jälkeen.

   

  Päivän päätteeksi kertaat oppimaasi tentin avulla. Koulutuksen ja tentin suoritettuasi saat haltuusi Työhyvinvointikortin.

   

  Koulutusta järjestävät Työturvallisuuskeskus ja sen yhteistyökumppanit.  Työhyvinvointikortti-koulutuksilla tuloksia


  Työhyvinvointikortti-koulutuksen on käynyt jo 18 000 henkilöä


  Koulutuksiin on osallistuttu vilkkaimmin kunta-alalta, seuraavina ovat yksityinen palveluala ja teollisuus. Kortin haltijoina on eniten työntekijöitä, sitten esimiehiä ja kolmanneksi suurin ryhmä ovat toimihenkilöt.

  Työhyvinvointikortti-koulutus ohjaa kehittämään työpaikkoja johdon ja henkilöstön yhteisvoimin. Koulutuksissa pohditaan, mistä työhyvinvointi rakentuu, mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on, miten johtamisella ja työyhteisön keinoin edistetään työhyvinvointia, miten hallitaan kuormitusta sekä edistetään terveyttä ja työkykyä.

  Koulutuksilla vaikutusta


  Työpaikkaesimerkit osoittavat, että Työhyvinvointikortti-koulutus on johtanut monenlaisiin kehittämistoimiin.

  Jyväskylän kaupunki tavoittelee uudenlaista työhyvinvointikulttuuria osallistavan johtamisen kautta. Yara Siilinjärvellä osaamisen kehittäminen on noussut keskiöön ja työhyvinvointi on liitetty selkeämmin osaksi yrityksen strategiaa. Logistiikka-alan yrityksissä saatiin selkeyttä johtamiseen, koottiin esimiesverkostoa ja kannustettiin terveellisin elämäntapoihin.

  Eläkevakuutusyhtiö Veritas selvitti 2014 asiakkaittensa tyytyväisyyttä koulutuksiin. Neljä viidestä vastaajasta piti koulutusta hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä. Samoin neljä viidestä kertoo osallistuneensa työhyvinvoinnin kehittämiseen työpaikalla koulutuksen jälkeen.
  Lue lisää näistä esimerkeistä TTK Uutisist.

  Koulutusta tarjoavat Työturvallisuuskeskus ja sen kumppaniorganisaatiot. Katso paikkakunnat ja ajankohdat täältä.


  Voit tilata koulutuksen myös omalle työpaikallesi.


  Tutustu esitteisiin:   TTK Tyohyvinvointikortti ja Sykettatyöhön.fi palvelu

   

   Työhyvinvointi- ja Työkaarityökalut  Sykettätyöhön.fi palvelussa 


  Ajankohtaista


  Tiedotteita

  Psykososiaalisten riskien hallinta

  Psykososiaaliset kuormitustekijät - liittyivätpä ne työhön, työjärjestelyihin tai työyhteisöön- voivat lisätä terveyttä haittaavaa työperäistä stressiä. Työturvallisuuslaki edellyttää näiden kuormitustekijöiden tunnistamista, arviointia ja tarvittaessa toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi. Kyse on psykososiaalisten riskien hallinnasta, joka on toukokuun teema Sykettätyöhön.fi palvelussa.

  Lue lisää

  Rajoja rikkova työ

  Teemme työtä yhä enemmän projekteissa sekä sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa. Tällöin valtuuksien sopiminen ja toimintakulttuurien yhteensovittaminen korostuvat. Verkostomainen, rajoja rikkova työ ja sen johtaminen ovat huhtikuun teemana Sykettätyöhö.fi -palvelussa.

  Lue lisää
  Uutisia työhyvinvoinnista


  Ajankohtaista työhyvinvoinnista

  20.5.2016 Alkoholi ja työkyky

  Alkoholin liiallinen käyttö aiheuttaa vuosittain noin miljardin euron kustannukset Suomen julkiselle sektorille. Eläkkeiden ja sairauspäivärahojen osuus summasta on noin neljännes. Työterveyslaitos on tutkinut, kuinka alkoholin käyttö vaikuttaa työkykyyn.

  Lue lisää

  Hyvät käytännöt - TEPSIvät teot

  TEPSIvät teot työelämään -tietopankki on kanava työelämän hyvien käytäntöjen levittämiseen. Tietopankkiin kootuista vinkeistä voi saada uusia ideoita oman työpaikan toimintaan toimialasta riippumatta.

  Lue lisää  Käytännön ohjeita ja asiantuntija-apua paremman työn rakennusaineiksi.

  Sykettätyöhön.fi-palvelu
  Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä